Среда, 17.07.2024, 13:19
Вітаю Вас Гость | RSS

 

КЗ«Новосанжарська публічна бібліотека»

Новосанжарської селищної ради

Новий Сайт

 Календар знаменних і пам’ятних дат 2018 рік

Показник роботи
Дивись і вчись
Графік роботи

Вівторок- неділя

з 9:00 до 18:00

П’ятниця з 9:00 до 17:00

Вихідний: понеділок

Остання п'ятниця місяця

- санітарний день

тел. (05344) 3-10-14

Структура

КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека»

Новосанжарської селищної ради

Директор

Нездойминога Валентина Василівна

Здійснює оперативне керівництво КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека», забезпечуючи високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно - бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека» майна. Організує формування бібліотечного фонду. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

 Методична служба:

Методист – Материнко Світлана Миколаївна

- координує і спрямовує організаційно – методичну роботу бібліотеки; здійснює методичний моніторинг діяльності бібліотек громади;

- впроваджує маркетинг, що сприяє підтримці позитивного іміджу бібліотек, їх рекламі;

- сприяє підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників шляхом проведення семінарів, практикумів, стажувань, занять школи бібліотечного досвіду, популяризації професійної періодики;

- надає методичну та практичну допомогу працівникам сільських бібліотек для покращення обслуговування користувачів, впровадження в практику роботи інноваційних форм та новітніх технологій;

- розробляє методико – бібліографічні матеріали; сприяє проектному розвитку бібліотек: участь в програмах, конкурсах;

- бере участь в соціологічних дослідженнях та використовує їх результати в роботі бібліотек;

- надає індивідуальні та групові консультації працівникам сільських бібліотек.

Сектор комплектування та обробки літератури:

Штат сектору:

Біліотекар І категорії – Гусак Тетяна Миколаївна

Бібліотекар – Науменко Наталія Миколаївна

Сектор комплектування фондів є структурним підрозділом КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека» і проводить наступну роботу:

- забезпечує формування фонду бібліотеки шляхом систематичного поповнення новими вітчизняними та зарубіжними документами з усіх галузей знань та на різних носіях інформації;

- здійснює передплату на періодичні видання;

- проводить комплекс робіт, пов’язаних з обліком, технічним опрацюванням нових надходжень для бібліотек системи;

- проводить переоблік фондів КЗ «Новосанжарська публічна бібліотека»  згідно графіка перевірок;

- здійснює списання документів з фондів бібліотек на основі діючих законодавчих і нормативних актів;

- співпрацює з книговидавничими та книготорговельними організаціями;

- надає методичну та практичну допомогу бібліотекам – філіям згідно своєї спеціалізації;

- бере участь в організації та проведенні семінарів, практикумів, стажувань для бібліотечних працівників району.

Сектор обслуговування дорослих

(читальна зала, абонемент)

Штат сектору:

Завідуюча сектором Охрей – Улинець Марія Миколаївна

Бібліотекар абонементу – Гринько Людмила Григорівна

Працівники сектору організовують сервісне обслуговування користувачів документами на різних носіях інформації, забезпечують користувачам право вільного доступу до інформації, сприяють задоволенню інформаційних потреб і самоосвіти. . Фонд відділу формується документами відповідно до національного та соціального складу користувачів, їхніх запитів та інтересів. Діє «Центр регіональної інформації».

Бібліограф сектору – 

- бере участь у розробці програм, планів, положень, інших документів, що сприяють інформаційній діяльності;

- працює з довідково – бібліографічним апаратом бібліотеки, зокрема картотеками: систематичною статей, краєзнавчою, сценаріїв, установ, організацій, підприємств району;

- переглядає і аналітично розписує періодичні видання, які надходять до бібліотеки;

- проводить довідково – бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів: виконує бібліографічні довідки, - складає списки нових надходжень, бібліографічні огляди; - проводить підготовку днів інформації, днів бібліографії, бібліотечних уроків;

- веде індивідуальне та групове інформування.

Читальна зала

У читальній залі щорічно обслуговуються майже 700 користувачів віком від 15 років.

Книжковий фонд представлений нормативними та законодавчими документами, енциклопедіями, довідковими виданнями, посібниками, виданнями з питань політики, історії, бізнесу, банківської справи, економіки, гуманітарних наук.

В читальній залі зберігаються періодичні видання за попередні роки.

До ваших послуг :

- відкритий доступ до книжково-ілюстративних виставок актуальної сьогоденню тематики;

- використовувати документи зі свого фонду в стінах читального залу;

- постійно діючі виставки «Новосанжарщина літературна», «Мій рідний край – моя святиня», «Нова книга у бібліотеці»,  «Книги – ювіляри»,  та тематичний куточок по праву «Знай свої права»;

- читальна зала - традиційне місце проведення культурно-просвітницьких акцій, літературно-мистецьких вечорів, презентацій нових книг, зустрічей з видатними земляками, зустрічі-діалоги з фахівцями.

Працюють:

Клуби за інтересами:

«Сучасні мамочки» - клуб об’єднує молодих мам, які обмінюються досвідом у вихованні дітей.

«На крок по переду» -правовий  клуб об’єднує молодь, що  сприяє популяризації та поширенню правових знань.

Інтернет- пункт

дає можливість:

-  безкоштовного доступу до мережі Інтернет;

 - отримати консультацію з основ роботи на ПК;

 - допомогу у пошуках необхідної інформації;

 - сканування документів;

-  ксерокопіювання;

 - спілкування з родичами в Україні та за її межами у мережі Skype;

 - отримати нову інформацію про своє хобі;

 - знайти інформацію про здобуття якісної освіти;

-  відстежувати найсвіжіші місцеві та світові новини.

Абонемент

Сектор обслуговування дітей

Завідувач сектором – Герман Тетяна Григорівна

Основними завданнями сектору є:

- розширення та поглиблення знань користувачів-дітей засобами кращої дитячої літератури, прищеплення умінь працювати з книгою;

- виховання у дітей культури читання та бібліотечно - бібліографічних навиків;

- допомога дошкільним навчальним закладам та початковій школі у вихованні школярів та розвитку у них пізнавальних здібностей і свідомого відношення до навчання.

 -  забезпечує комплексну роботу з популяризації дитячої книги, зокрема

літератури, яка виховує високі моральні якості, знайомить з історією нашого народу, його традиціями, звичаями та обрядами, сприяє духовному розвитку дітей;

- здійснює індивідуальну роботу з організації читання дітей, проводить

групову та масову роботу з користувачами, організовує наочну популяризацію літератури;

- вивчає склад користувачів, їхні інтереси, особливості читання та сприйняття книг, здійснює роботу з вивчення культури читання;

Працює клуб за інтересами:

«Творча майстерня» - який допомагає дітям у розвитку творчих розумових здібностей, естетичного смаку, а  також їх конструктивного мислення

Абонемент обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів

Бібліотекар – Поберій Валентина Іванівна

Організовує диференційоване обслуговування і залучення до систематичного і різнобічного читання дошкільників та учнів 1-4 кл.

Основною метою діяльності абонементу є духовний розвиток користувачів

дошкільного та молодшого шкільного віку шляхом популяризації кращих зразків вітчизняної та світової літератури. На абонементі обслуговується понад 400 дітей за рік

Абонемент учнів  5 – 9 класів

Бібліотекар – Єщенко Ірина Анатоліївна

Здійснення бібліотечного обслуговування дітей середнього і старшого віку.

Основною метою діяльності є духовний розвиток дітей шляхом популяризації кращих зразків національної та світової літератури. На абонементі обслуговується понад 700 користувачів середнього і старшого віку на рік.

 Основними завданнями є:

- формування стимулів самоосвіти та творчого мислення читачів шляхом

оперативного доступу та ефективного використання інформаційних ресурсів

бібліотеки;

- організовує диференційоване обслуговування та проводить роботу із залучення до систематичного і різнобічного читання дітей середнього і старшого віку.

- забезпечує комплексну популяризацію художньої, науково-пізнавальної та

іншої літератури, яка сприяє духовному становленню читачів, формуванню

у них високих моральних принципів, естетичного смаку, користувачам розширювати знання, набуті у школі;

- вивчає склад користувачів, їх інтереси, особливості читання; проводить

індивідуальну та групову роботу з організації читання дітей;

- проводить роботу з популяризації та ефективного використання книжкових

фондів абонементу;

- організовує відкритий доступ до книжкового фонду зурахуванням вікових особливостей читачів, виховує у них бережливе ставлення до книги;

здійснює видачу літератури додому, контролює вчасне повернення,

- проводить роботу з ліквідації читацької заборгованості;

веде роботу з обліку відмовлень на літературу, вивчає незадоволений

читацький попит;

- забезпечує проведення масових заходів з метою прищеплення дітям

відповідних знань та правового, патріотичного, громадянського,

екологічного, превентивного та інших важливих напрямків виховання;

забезпечує функціонування читацьких об’єднань за інтересами;

 На базі абонементу діє: група обслуговування юнацтва

Продовжується акція «Подаруй книгу бібліотеці!»

Block title

Пошук
Календар
«  Июль 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Вхід на сайт

Хост

Нові Санжари © 2024